欧宝体育

學位評定委員會

主    任:  許建東

副主任:  李傳友 陳九輝  張會平

委 員: (按姓氏筆畫排序)

              mashengli    yangxiaoping    yingongming    ganweijun    renzhikun    xujiandong    lichuanyou   

              hehonglin    hechangrong    zhanghuiping    zhangpeizhen    chen    jie    chenjiuhui    zhoubengang   

              zhouyongsheng    danxinjian    niegaozhong    jianghanchao    hanzhujun    zhan    yan

秘 書:   王小磊